Üye Girişi

Temalar:

Beğen   

Anlama ve Anlaşılma Serüveni: Zorbalık (12-15 Yaş)

Anlama ve Anlaşılma Serüveni: Zorbalık (12-15 Yaş)

Kendimizi ve birbirimizi anlama serüvenimize hoşgeldin! Bu atölyemizde kendimizi sevmeyi, insanları ve arkadaşlarımızı anlamayı, hoşgörülü olmayı ve özgüvenli olmayı ve zorbalıkla baş etmeyi öğreneceğiz. Dersimiz dört ana temadan oluşacak ve her birini eğlenceli etkinliklerimizle süsleyeceğiz. Bu dersimizin konusu ise zorbalık. Anlamlandıramadığımız davranışları ve duyguları çözme yolculuğundayız, haydi sen de bu eğitim dizisinde bize katıl!

TR

Grup Ders : 12 Çocuk

12 - 15 Yaş

Lütfen bu dersi almak istediğiniz tarihi seçiniz. Ücretsiz rezervasyonunuzun tamamlanmasından sonra sizi en kısa sürede bilgilendireceğiz.
Anlama ve Anlaşılma Serüveni: Zorbalık (12-15 Yaş)

Ders Süresi: 45 Dakika

Ders Günü

Ders Saati

Kontenjan

Rezervasyon Mesajınız

Kalan 250 karakter

Ders Hakkında

Kendimizi ve birbirimizi anlama serüvenimize hoşgeldin! Bu atölyemizde kendimizi sevmeyi, insanları ve arkadaşlarımızı anlamayı, hoşgörülü olmayı ve özgüvenli olmayı ve zorbalıkla baş etmeyi öğreneceğiz. Dersimiz dört ana temadan oluşacak ve her birini eğlenceli etkinliklerimizle süsleyeceğiz. Bu dersimizin konusu ise zorbalık. Anlamlandıramadığımız davranışları ve duyguları çözme yolculuğundayız, haydi sen de bu eğitim dizisinde bize katıl!

Süre: 40 Dakika

Önerilen Yaş Grubu : 12 - 15 Yaş

• ‘’Zorbalık türleri nelerdir?’’,
• ‘’Zorbalık nedir, çatışma ile zorbalığın farkı nedir?’’,
• ‘’Zorbalıkla nasıl baş edebilirsiniz?’’ gibi soruların cevaplarını bulacağız.
• “Öz Şefkat” modülünde sevecenliği ve hoşgörüyü;
• “Ben Dili” modülünde saldırgan olmadan girişken olmayı;
• “Çatışma” modülünde eleştiriyle baş etmeyi ve kavgasız, küsmesiz çözümleri;
• “Zorbalık” modülünde ise akran zorbalığını tanımayı ve zorbalık karşısında doğru hareket etmeyi öğreneceğiz.

Mekan:
• Sessiz bir ortam
Malzemeler:
• Kağıt,
• Kalem,
• Silgi,
• Tanışma kartı sorularının (adı soyadı, kaçıncı sınıfa gittiği, oyunlarda kullandığı takma isim, en sevdiği ders, en sevmediği ders, en iyi yaptığı şey, en zorlandığı şey, bir süper gücü olsa bu ne olacağı [sınırsız dilek hakkı hariç], kendisini en iyi tarif eden 3 sıfat) cevaplanmış olması.

• Öncelikle katılımcılarımızla tanışıp soru cevap etkinliği yapacağız.
• Tanışma kartları etkinliğimiz ile dersimize devam edeceğiz.
• İyi arkadaşlar birbirine nasıl davranır? (soru-cevap),
• Arkadaşımın Zor Bir Günü ve Empati Ayakkabısı (hayal kurma / imgeleme),
• Farklıyız Ama Benzeriz: İnsanlığın Ortak Noktaları (soru-cevap),
• Yarın neyi daha farklı yapacaksın? (soru-cevap) etkinliklerimiz ile devam edeceğiz.
• Sevecen yaklaşımı anlamayı öğreneceğiz.
• Dersimiz sonunda öğrendiklerimizi özetleyeceğiz.

Dersimiz sonrası öğrencimizin derste öğrendiklerini size anlatmasını isteyin. Özellikle “sevecen yaklaşım” hakkında neler düşündüğünü sorup sohbet edebilirsiniz. Aile bireylerinin yer yer sergilediği sevecen ve gaddar yaklaşımlara birlikte örnekler bulabilirsiniz. Sonrasında çocuğunuzun kendisine karşı sevecen davrandığı durumları takdir etmesini, kendisine gaddarca davrandığı durumlarda ise sevecen yaklaşması gerektiğini söyleyebilirsiniz..

Ayşin Ertüzün Öz

Child and Adolescent play therapist and parent coach

17

Dersler

0

Yorum

Merhaba, ben Ayşin. Çocuk gelişimi bölümünde eğitim alırken eş zamanlı olarak profesyonel koçluk ve oyun terapistliği eğitimleri aldım. 3 yıl çocuk oyun terapistliği ve ebeveyn koçluğu yaptım. 2021 Şubat ayında Doz Koçluk ve Gelişim Merkezini kurdum. Şu an seanslarıma ve eğitimlerime orada devam etmekteyim. Her çocuğun eşsiz olduğu ve sınırsız potansiyelle doğduğuna inanıyorum. Aileleri tarafından doğru anlaşılan, kendi kendine yetebilen, öz saygısı yüksek, mutlu bireyler yetiştirme aşamasında pay sahibi olmaktan mutluluk duyarım.

Fundomundo'da Ders Verin

Çocukların hayallerine ilham katın!

Fundomundo ile çocukların yeni yollar keşfetmesine yardımcı olursunuz. Eğlenirken öğrenme sevgisini birlikte paylaşalım.

Fundomundo'da ders verin ve ekibimizin bir parçası olun.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu Fundomundo Inc. (“Fundomundo” veya “Şirket”)

İştirak/Bağlı Ortaklıklar Fundomundo Inc, A Delaware Corporation

Fundomundo olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Bunlara ek olarak internet sitemizi, mobil sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz durumunda kullanılan çerez ve SDK’lar hakkında ayrıntılı bilgiler Çerez Politikası’nda yer almaktadır. Bunlar aracılığıyla işlenen kişisel veriler ise bu Aydınlatma Metni’nde açıklanmaktadır.

Aydınlatma Metni, Fundomundo tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Fundomundo, Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin www.fundomundo.com/aydinlatma-metni adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

İlgili Kişiler

Kişisel Verilerin Saklanması, Haklarınız ve Başvuru

Saklama ve İmha
Şirketimiz kişisel verileri saklama ve silme işlemleri için bir Saklama ve İmha Politikası oluşturmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri bu politika kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Mevzuatta işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olası uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz yasal olarak mümkün olduğu nispette en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Haklarınız
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

haklarına sahipsiniz.

Başvuru
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz aşağıdaki şekillerde;

Fundomundo’ya iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında ad – soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

Eğitmene Soru Sor

Ayşin Ertüzün Öz

Çocuk ve Ergen oyun terapisti ve ebeveyn koçu


Üye Girişi