Üye Girişi

Beğen 1   

Kodlama Atölyesi: Scratch ile Oyun Tasarımı

Kodlama Atölyesi: Scratch ile Oyun Tasarımı

Tatilimizi eğlenceli hale getirmek ve kodlama öğrenmek ister misin? Scratch programı ile kodlama dünyasına adım atacağız ve bilgilerimize yenilerini ekleyeceğiz! Yaz tatilini geçirmenin en güzel yolu öğrenmekten geçer! 8 oturum olarak uygulanacaktır.
Kurs Başlangıç : 23.08.2022 - 15:00
2. Oturum : 24.08.2022 - 15:00
3. Oturum : 25.08.2022- 15:00
4. Oturum : 26.08.2022 - 15:00

TR

Grup Ders : 5 Çocuk

7 - 11 Yaş

Lütfen bu dersi almak istediğiniz tarihi seçiniz. Ücretsiz rezervasyonunuzun tamamlanmasından sonra sizi en kısa sürede bilgilendireceğiz.
Kodlama Atölyesi: Scratch ile Oyun Tasarımı

Ders Süresi: 60 Dakika

Ders Günü

Ders Saati

Kontenjan

Rezervasyon Mesajınız

Kalan 250 karakter

Ders Hakkında

Tatilimizi eğlenceli hale getirmek ve kodlama öğrenmek ister misin? Scratch programı ile kodlama dünyasına adım atacağız ve bilgilerimize yenilerini ekleyeceğiz! Yaz tatilini geçirmenin en güzel yolu öğrenmekten geçer! 8 oturum olarak uygulanacaktır.
Kurs Başlangıç : 23.08.2022 - 15:00
2. Oturum : 24.08.2022 - 15:00
3. Oturum : 25.08.2022- 15:00
4. Oturum : 26.08.2022 - 15:00

Süre: 40 Dakika

Önerilen Yaş Grubu : 7 - 11 Yaş

• Problem çözme becerilerinin gelişmesini sağlar.
• Öz güvenlerinin artmasını ve kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlar.
• Farklı ve çok yönlü düşünme becerisini geliştirir.
• Matematiksel ve mantıksal becerileri geliştirir.
• Teknolojiyi daha iyi anlamalarını sağlar.

Mekan:
• Rahat bir ortam.
Malzemeler:
• Bilgisayar olması yeterlidir.

Scratch
1-Ders:
• Tanışma.
• Scratch arayüzünü tanıtma.
• Scratch programında sohbet etme.
2-Ders:
• Akvaryum oluşturma.
• Uzayda veya denizde(öğrencinin ilgi alanına göre) kovalamaca.
3-Ders:
• Kalemle çizim yapma.
• Kutup ayısına deniz keyfi yaptırma.
4-Ders:
• Doğum günü sürprizi yapma.
• Matematikte 4 işlem scratch yapma.
5-Ders:
• Harflerin dansına katılma.
• Labirentte gezinme.
6-Ders:
• Piyano yapma.
İ• stiklal marşı eşliğinde Türk bayrağı yapma.
7-Ders:
• Baş döndüren gezegenler çizme.
• Nasıl bir sürücüsün?(Arabayı kurtarma oyunu oynama)
8-Ders:
• Elma toplama.
• Pinpon oyunu oynama.
• Dersi basitten zora doğru işleyeceğiz.
• Dersi oyun temelli ve oyunlaştırarak işleyeceğiz.
• Günlük hayattan örneklerle dersi pekiştireceğiz.
• Scratch programını tanıtacağız ve uygulamalar yapacağız.

Bu dersin sonunda, çocuğunuz algoritma mantığını öğrenir ve kendi oyununu tasarlamanın keyfine varır.

Sema Kıran

5

Dersler

0

Yorum

Merhaba, ben eğitmeniniz Sema. Giresun Üniversitesinden mezun olduktan sonra grafik tasarımcı olarak 5 yıl özel sektörde çalıştım. Robotik kodlama üzerine kendimi geliştirdim. Anadolu Üniversitesinde Web Tasarımı ve Kodlama eğitimi, Gebze Üniversitesinde Robotik ve Kodlama eğitimi, Yıldız Teknik Üniversitesinde Robotik ve Kodlama eğitimi aldım. Kodlamanın önemi her geçen artmaktadır. Kodlamayı eğlenceli ve etkileşimli olarak işleyeceğiz.

Fundomundo'da Ders Verin

Çocukların hayallerine ilham katın!

Fundomundo ile çocukların yeni yollar keşfetmesine yardımcı olursunuz. Eğlenirken öğrenme sevgisini birlikte paylaşalım.

Fundomundo'da ders verin ve ekibimizin bir parçası olun.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu Fundomundo Inc. (“Fundomundo” veya “Şirket”)

İştirak/Bağlı Ortaklıklar Fundomundo Inc, A Delaware Corporation

Fundomundo olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Bunlara ek olarak internet sitemizi, mobil sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz durumunda kullanılan çerez ve SDK’lar hakkında ayrıntılı bilgiler Çerez Politikası’nda yer almaktadır. Bunlar aracılığıyla işlenen kişisel veriler ise bu Aydınlatma Metni’nde açıklanmaktadır.

Aydınlatma Metni, Fundomundo tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Fundomundo, Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin www.fundomundo.com/aydinlatma-metni adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

İlgili Kişiler

Kişisel Verilerin Saklanması, Haklarınız ve Başvuru

Saklama ve İmha
Şirketimiz kişisel verileri saklama ve silme işlemleri için bir Saklama ve İmha Politikası oluşturmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri bu politika kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Mevzuatta işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olası uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz yasal olarak mümkün olduğu nispette en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Haklarınız
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

haklarına sahipsiniz.

Başvuru
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz aşağıdaki şekillerde;

Fundomundo’ya iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında ad – soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

Eğitmene Soru Sor

Sema Kıran


Üye Girişi