Üye Girişi

Çocuklara öğrenmeyi eğlenceli ve sosyal hale getiriyoruz

Fundomundo, çocuklar için birbirinden farklı onlarca eğitimi bir araya getiren bir pazar yeridir. Çocukların okullarda aldıkları akademik eğitime ek olarak çevrimiçi ortamda keşif dolu farklı bilgiler edinebilecekleri bir alan sunar. Profesyonel ve amatör eğitimcilerin kendi eğitimlerini aileler ve çocuklarıyla buluşturabilmesine olanak tanır.

Fundomundo’yu Keşfet

Fundomundo’da çocuklar için birçok konuda yaratıcı ve okul sonrası online eğitim içerikleri bir arada!

Eğitmenlerimiz

Fundomundo’nun eğlenceli dünyasında eğitmen olarak yerinizi almak istiyorsanız bize ulaşın.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu Fundomundo Inc. (“Fundomundo” veya “Şirket”)

İştirak/Bağlı Ortaklıklar Fundomundo Inc, A Delaware Corporation

Fundomundo olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Bunlara ek olarak internet sitemizi, mobil sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz durumunda kullanılan çerez ve SDK’lar hakkında ayrıntılı bilgiler Çerez Politikası’nda yer almaktadır. Bunlar aracılığıyla işlenen kişisel veriler ise bu Aydınlatma Metni’nde açıklanmaktadır.

Aydınlatma Metni, Fundomundo tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Fundomundo, Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin www.fundomundo.com/aydinlatma-metni adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

İlgili Kişiler

Kişisel Verilerin Saklanması, Haklarınız ve Başvuru

Saklama ve İmha
Şirketimiz kişisel verileri saklama ve silme işlemleri için bir Saklama ve İmha Politikası oluşturmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri bu politika kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Mevzuatta işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olası uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz yasal olarak mümkün olduğu nispette en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Haklarınız
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

haklarına sahipsiniz.

Başvuru
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz aşağıdaki şekillerde;

Fundomundo’ya iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında ad – soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

Fundomundo Üyelik Sözleşmesi

 1. Sözleşmenin Onaylanması

  Kullanıcı kayıt formu doldurarak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla Fundomundo Inc (“Fundomundo”) tarafından işletilen www.fundomundo.com internet sitesine (“Site”) üye olabilir. Her Site kullanıcısı (“Kullanıcı”) Fundomundo ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Kullanıcı ve Fundomundo tek başına “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

  Fundomundo’ya aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:

  Fundomundo Inc.

  Adres:16192 Coastal Hwy, Lewes, Delaware 19958, USA

  Telefon: +90 850 666 0 386

  E-posta: [email protected]

 2. Sözleşme'nin Konusu

  İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Site’ye üyelik şartlarını ve Site’nin kullanım koşullarını düzenlemeyi amaçlamaktadır.

 3. Hizmetler

  Site, öğretmenlerin ve ailelerin, başta okul ve ev olmak üzere çeşitli ortamlarda uygulayabilecekleri etkinlik videoları ile şablonlara erişim sağlar ve bunlara ilişkin sair hizmetleri sunar.

 4. Kayıt ve Kullanıma Başlama
  • 18 yaşından gün almış bireyler gerçek kimlik bilgileri ile Site’ye üye olabilirler. 18 yaşından gün almamış bireyler ise yasal yetkililerinin onay ve gözetiminde Site’de yer alan hizmetlerden faydalanabilirler.
  • Her bir üyelik hesabı tek bir Kullanıcı ve varsa bu kişinin velisi olduğu 18 yaşından gün almamış birey tarafından kullanılabilir.
  • Kullanıcı, Site’ye üye olmadan önce bir kullanıcı adı veya e-posta adresi ile şifre belirleyecektir. Kullanıcı, üyelik işlemlerini tamamlayabilmek adına, Site’de yer alan formun içerisine veli adı ve soyadı, öğrencinin adı ve soyadı, cep telefonu, e-posta, öğrencinin okulu, öğrencinin sınıfı ve şehir bilgilerini girecektir. Üyelik işlemleri tamamlandığında bu Sözleşme’nin bir sureti belirtmiş olduğunuz e-posta adresine iletilecektir.
  • Kullanıcı adı e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı ya da e-posta adresi birden fazla üye tarafından kullanılamaz
  • Şifre sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde talep üzerine Kullanıcı’nın Site’de kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderilecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundadır ve Fundomundo şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz.
  • Üyelik işlemlerinin tamamlanmasından sonra üye bilgilerinde herhangi bir eksiklik/hata tespit ettiğinde ya da değişiklik söz konusu olduğunda Kullanıcı, Site üzerinden ulaşabileceği “Hesabım” kısmından ilgili düzeltme ve değişiklikleri yapabilecek ya da [+90 850 666 0 386] numaralı telefondan müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilecektir.
 5. Kullanım Kuralları

  Kullanıcı, Site hizmetlerinden yararlandığı sırada,

  • Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin güncel ve doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olması sebebiyle kendisi ya da üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını, bu tür zararların doğması halinde Site üyeliğinin sona erebileceğini;
  • Kullanıcı ad veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
  • Kullanıcı, Site’ye üye girişi yapabilmek için gerekli şifreyi başkalarıyla paylaşmayacağını, şifre güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alacağını, başka üyelerin hesaplarını, GSM numaralarını ve şifrelerini izinsiz olarak kullanmayacağını, işbu maddedeki yükümlülüklere aykırı davranması neticesinde oluşabilecek zararlardan, hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat sorumlu olacağını, böyle bir durumda Fundomundo’nun Kullanıcı’ların hesaplarının, GSM numaralarının ve şifrelerinin izinsiz ele geçirilmesinden dolayı hiçbir sorumluluğunun olmayacağını;
  • Kullanıcı, Site ya da ona bağlı uygulamalar üzerinden veya üçüncü kişilere ait web siteleri/sosyal medya kanalları üzerinden yapılacağı herhangi bir paylaşım nedeniyle doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu nedenle Fundomundo’yu herhangi bir sorumluluktan ari tutacağını, bu nedenle Fundomundo’nun üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi yapması durumunda Fundomundo’nun ilk yazılı talebinde derhal söz konusu tutarı Fundomundo’nun ödeyeceğini;
  • Güvenlik gereğince Kullanıcı’nın cep telefonun herhangi bir izinsiz kullanımı söz konusu olursa durumu gecikmeksizin Fundomundo’ya ve diğer ilgili kurumlara bildireceğini;
  • Site hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Site’ye eklediği dosyalar ve gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Fundomundo’nun bunlar ile ilgili olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Fundomundo’nun bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp yayımlamamakta serbest olduğunu;
  • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, üçüncü kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte ve şekilde kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmayacağını; mesaj, yorum, video veya herhangi bir içerik göndermeyeceğini;
  • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;
  • Diğer kullanıcıların Site’yi kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;
  • Gerçek veya tüzel kişi isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
  • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;
  • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
  • İlgili mevzuat uyarınca iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
  • Başkalarına ait kişisel veri ve bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
  • Site veya ona bağlı olarak geliştirilen platform ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eder nitelikte veya diğer kullanıcıların haklarına zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını, virüs ya da zararlı unsur içerir herhangi bir içerik, yazılım vs iletmeyeceğini, Kullanıcı’nın Sözleşme’de yer alan şartlara uyup uymadığının denetiminin yine Fundomundo tarafından yapılacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Site’nin veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu;
  • Site’yi kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen Kullanıcı’nın rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında ya da telefonunda yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, Site’nin kullanımından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarardan dolayı Fundomundo’dan her ne nam altında olursa olsun hiçbir talebi olmayacağını;
  • Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı meydana gelebilecek zararlardan Fundomundo’nun sorumlu olmayacağını;
  • Fundomundo’nun gerekli tüm teknik önlemleri almasına rağmen Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek zararlar sebebiyle FundoMundo’nun sorumlu tutulamayacağını;
  • Site’de çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanabileceğini, çerezlerin bir internet sitesinin Kullanıcı’nın bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Site’de gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu;
  • Kullanıcı’nın Site’den veya Site’de link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından kendilerinin sorumlu olduğunu;
  • İşbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, FundoMundo’nun gerekli müdahalelerde bulunma, tek taraflı olarak her zaman kullanıcı hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Site üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;
  • Site’ye eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, videolar yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermeyeceğini;
  • Kullanıcı Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uygun hareket etmemesi ve/veya kullanmakta olduğu yazılım ve donanımlardan, sistemsel hatalardan, transmisyon kesintilerinden kaynaklanan sebepler dahil olmak üzere kendisinden kaynaklanan sebeplerle Site’yi ya da ona bağlı olarak geliştirilen uygulamaları kullanamaması durumunda FundoMundo’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını;
  • Kullanıcı, yasal olarak Site’yi kullanmaya uygun olduğunu, işbu Sözleşme’de yer alan şartları, talimatları ve bilgilendirmeleri okuduğunu, anladığını ve Sözleşme’de yer alan hüküm ve şartları tamamiyle kabul etmiş olduğunu ve bu kabulün FundoMundo ile oluşabilecek her türlü ihtilafta geçerli bir delil olarak tanınacağını;
  • beyan, taahhüt ve kabul eder.

 6. İçerik ve Fikri Mülkiyet

  Kullanıcı, Site hizmetlerinden yararlandığı sırada,

  • FundoMundo’nun Site’nin, Site’ye bağlı olarak geliştirilen ya da geliştirilecek tüm uygulamaların, Site’ye ya da bu uygulamalara yüklemiş olduğu ve/veya ileride yükleyeceği tüm içeriklerin mülkiyet haklarının münhasıran FundoMundo’ya ait olduğunu;
  • Site’de ya da Site’ye bağlı olarak geliştirilen ya da geliştirilecek tüm uygulamalarda yer alan her nevii metin, yazı, makale, fotoğraf, görüntü, resim, ses klibi, video, yazılım programı, bilgisayar kodu başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü içeriğin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında koruma altında olduğunu ve bunların her türlü fikri ve sınai haklarının münhasıran FundoMundo’ya ait olduğunu; işbu içerikleri hangi biçim ve formatta olursa olsun, FundoMundo’nun yazılı onayını almaksızın işleme, temsil, satış, dağıtım, çoğaltma, değiştirme, pazarlama, kiralama, ödünç verme, temsil, yayım/yayın, ticaret mevkiine koyma, çoğaltma, değiştirme, çevirme, yayma, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, yeniden iletim başta olmak üzere hiçbir şekilde kullanmayacağını ve FundoMundo’nun ilgili mevzuattan doğan haklarına tecavüz teşkil eden eylemlerde bulunmayacağını;
  • Kullanıcı tarafından Site’ye ve/veya Site’ye bağlı olarak geliştirilen ya da geliştirilecek tüm uygulamalara eklenecek olan yazışmalar, fotoğraflar, resimler dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm içeriğin, FSEK’in 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde yer alan bütün mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret/ses/görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim) ile FSEK’in 14, 15 ve 16. maddelerinde yer alan bütün manevi hakları kullanma yetkisini (umuma arz, adın belirtilmesi, eser üzerinde değişiklik yapılmasını men etme) süre, yer, sayı ve mecraya ilişkin herhangi sınırlamadan ari olarak FundoMundo’ya gayrikabili rücu olarak devredeceğini;
  • beyan, taahhüt ve kabul eder.

 7. FundoMundo’nun Hak ve Yükümlülükleri
  • FundoMundo herhangi bir zamanda Site’nin ve ona bağlı uygulamaların çalışmasını herhangi bir sebep göstermeksizin önceden bildirimde bulunmadan veya izin almadan geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
  • FundoMundo, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
  • FundoMundo, Kullanıcı’nın Site’den yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları mesaj, dosya, bilgi ve belgelerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve tek taraflı olarak silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı FundoMundo sorumlu tutulmayacaktır.
  • FundoMundo kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. her türlü çalışma ve eserlerin mülkiyeti ile fikri ve sınai haklarına sahiptir.
  • FundoMundo Kullanıcı’nın ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin Kullanıcı fotoğrafları, resimleri, foruma yazdığı mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Site içinde FundoMundo tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Kullanıcı yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanmasının ihtimal dahilinde olduğunu kabul etmektedir. Bu halde, Kullanıcı, FundoMundo’ya hiçbir talep yöneltmeyecek ve telif bedeli dahil olmak üzere her ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret talep etmeyecektir.
  • FundoMundo, Kullanıcı’nın Site dışındaki web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden FundoMundo’nun sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
  • FundoMundo, Kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda Kullanıcı’nın Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.
  • FundoMundo, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında tek taraflı olarak değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
  • FundoMundo, Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı bakımından hüküm ifade edecektir.
  • FundoMundo, Kullanıcı’ya sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği tek taraflı olarak yapma hakkını haizdir. Bu değişiklikler Kullanıcı’ya, Site’den veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu an itibariyle geçerli olacaktır.
  • FundoMundo Kullanıcı’ya Site ya da ona bağlı olarak geliştirilen ya da geliştirilecek uygulamalar kapsamında kullanımına dair bildirimler gönderebilecektir. Kullanıcı, cihazlarında bildirim almak istemediğine dair seçim yapabilir.
 8. Gizlilik

  FundoMundo, Kullanıcı tarafından sağlanacak olan kişisel verileri, işbu Sözleşme’nin 7. maddesi kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklayacağını ve Kullanıcı’nın kişisel verilerinin gizliliğini ihlal etmeyeceğini kabul eder.

 9. Sorumluluğun Sınırlandırılması

  FundoMundo, iştirakleri, ortakları, lisans verenleri ya da tedarikçileri, sağlanan servisin, içeriğinin veya kullanıcı içeriğinin kullanımı, erişimi, kullanılmaması veya erişilememesinden doğan ya da bunlarla bağlantılı, doğrudan ve dolaylı her türlü hasardan, bu tür hasarların doğrudan ve tamamen FundoMundo’nun ağır ihmalinden kaynaklandığı durumlar hariç hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

 10. Mücbir Sebep

  “Mücbir sebep”, doğal afet, sel, yangın, isyan, savaş, grev, pandemi, epidemi, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve FundoMundo’nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylardır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep addedilen tüm durumlarda, FundoMundo işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi ya da hiç ifa edememesinden dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı bu durumlarda FundoMundo’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edemeyecektir.

 11. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

  İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Adana Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 12. Yürürlük

  İşbu Sözleşme, Taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

 13. Fesih
  • Kullanıcı herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin her zaman yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinden FundoMundo’ya yapacağı sözlü veya yazılı bildirim ile ya da FundoMundo tarafından gönderilen e-postalardaki “üyelikten ayrıl” vb. yönlendirmeleri kullanarak üyeliği sona erdirebilir. Sözleşme’nin feshi anında Taraflar’ın birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.
  • Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde FundoMundo Kullanıcı’nın Site üyeliğini sona erdirerek işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 14. Ticari Elektronik İleti

  FundoMundo, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik tahtındaki yükümlülüklere riayet ederek ve gerekli onayları alarak, pazarlama, tanıtım, reklam ve promosyon faaliyetleri kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi verilmesi, kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi verilmesi amacıyla veya bunların haricinde kullanıcı tarafından ilgi çekici bulunacağı düşünülen diğer bilgiler ve yenilikler hakkında kullanıcılara ticari elektronik ileti yollayabilecektir.

  Kullanıcı’nın FundoMundo tarafından kendisine ticari elektronik ileti yollanmasına ilişkin vereceği onay ihtiyari ve kendi takdirindedir. Kullanıcı FundoMundo tarafından kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermesi durumunda, ilerleyen dönemlerde kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir gerekçe göstermeksizin FundoMundo’ya başvurarak, talep tarihi itibariyle FundoMundo’dan elektronik ticari ileti almayı reddedebilir. İlgili başvuru, Kullanıcı’ya gönderilen iletilerdeki seçenekler üzerinden söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebini içerecek şekilde yapılabilecek olup, FundoMundo tarafından ilgili talep yerine getirilecektir.

Fundomundo Kişiselleştirilmiş Pazarlama Faaliyetlerine ilişkin Açık Rıza Metni

Burada vereceğiniz rıza, yalnızca özgür iradenize bağlı olarak alınmakta olup Fundomundo tarafından size mal veya hizmet sunulması için bir ön şart/gereklilik değildir. Şirketimizin sunduğu hizmetlerden, bu metinde açıklanan ticari iletişim ve pazarlama faaliyetlerine dahil olmaksızın, doğrudan da faydalanabilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında, tarafımla daha önce paylaşılan “ www.fundomundo.com Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni”nde açıklandığı şekilde, kişisel verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla Fundomundo Inc. (“Fundomundo”) tarafından; raporlama, segmentasyon ve analiz süreçlerinin gerçekleştirilmesi, sizi daha iyi tanıyarak size yönelik kişiselleştirilmiş kampanyaların oluşturulması ve kişiselleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinin yapılması, Site veya diğer 3. taraf ortamlarında Şirketimize ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam, arama, anket vs.) yapılması amaçlarıyla pazarlama verilerimin işlenmesine onay veriyorum.

Çerez Politikası

Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası

Çerez (Cookie) Politikası Metni

Fundomundo (Şirket) ve onun markaları tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda FundoMundo Inc. tarafından işletilen www.fundomundo.com web sitesini ziyaret edenlerin (“ziyaretçi”) kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası (“Politika”) ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Bilgilendirme

Birçok web sitesi, teknik, işlevsel, deneyim kalitesini arttırmak ve benzeri birçok sebepten “Çerez” (Cookie) kullanmaktadır. Aşağıda “çerez” (Cookie) kullanımımız, kullanıcıların bu çerezleri çeşitli mecralarda nasıl yönetebileceği açıklanmaktadır. Bu dokümanda açıklanan bilgiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sitemizden erişilebilen Aydınlatma ve Kullanıcı Sözleşmesi ile bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Gizlilik Politikamız

Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunmasına dair aydınlatma metnimize buradan ulaşabilirsiniz.

Çerez (Cookie) Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerez (Cookie), herhangi bir İnternet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyasıdır. Çerez dosyalarında oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır. Çerez kullanan bir site ziyaret edildiğinde bu site, erişimin yapıldığı tarayıcıya sabit diske bir ya da daha fazla çerez bırakma konusunda talep gönderebilir. Çerezler, siteyi ziyaret eden kişilere ait isim, yaş, adres, cinsiyet gibi kişisel verileri barındırmazlar. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için lütfen www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org sitelerini ziyaret ediniz.

Web sitesinde çerezler, aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, Web Sitesi'ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Web Sitesi'nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?

Web Sitesi'nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Web Sitesi'nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.

Kullanım Bakımından Çerez Türleri:

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi'nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Web Sitesi'nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitesi'ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır

Saklandığı Süre Bakımından Çerez Türleri:

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi'nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Web Sitesi; Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi'ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.

Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin.

Web Sitesi'nde aşağıda yer alan çerezler kullanmaktadır:

Çerezin Adı: Google Analytics
Kullanım Amacı: Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Kullanım Süresi: Kalıcı Çerezler, Oturum Çerezleri

Çerezin Adı: Google Ads
Kullanım Amacı: Google Ads, çerezleri, güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak, size daha alakalı reklamlar göstermek, bir sayfaya kaç ziyaretçi geldiğini belirlemek, hizmetlerimize kaydolmanıza yardımcı olmak, verilerinizi korumak veya reklam ayarlarınızı hatırlamak için kullanır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Ads çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr
Kullanım Süresi: Kalıcı Çerezler, Oturum Çerezleri

Çerezin Adı: Facebook
Kullanım Amacı: Facebook çerezleri, facebook hesabınız varsa, site ve uygulamalar dahil olmak üzere Facebook ürünlerini kullanırsanız veya Facebook ürünlerini kullanan siteleri veya uygulamaları (Beğen düğmesi ve diğer Facebook Teknolojileri dahil) ziyaret ederseniz, kullanır. Çerezler, Facebook'un Facebook ürünlerini size sunmasını ve kayıtlı veya giriş yapmış olup olmamanızdan bağımsız olarak, diğer internet siteleri ve uygulamaları kullanımınız dahil olmak üzere sizin hakkında aldığı bilgileri anlamasını sağlar. Çerezleri; kimlik kontrolü, güvenlik ve site bütünlüğü, reklamlar, tavsiyeler, ölçüm, analiz ve raporlama için kullanır. Ayrıca ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğu güvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır. Sosyal medya platformları, e-posta adresinizi hashleyerek, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanmaktadır. E-Posta adresiniz üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir. Örneğin; Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi ("özel hedef kitleniz") oluşturan hash yöntemiyle şifrelenen e-posta adresinizin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları için https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini, Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz.
Kullanım Süresi: Kalıcı Çerezler, Oturum Çerezleri

Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?

Çerezlerin kullanılması Web Sitesi'nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Internet Explorer

1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
2. Araçlar düğmesine ve İnternet Seçenekleri' ne dokunun veya tıklayın.
3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar' ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

Microsoft Edge

1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz.

Google Chrome

1. Bilgisayarınızda Chrome'u açın.
2. Sağ üstte Diğer Ayarlar'ı tıklayın.
3. Altta Gelişmiş'i tıklayın.
4. "Gizlilik ve güvenlik"in altında İçerik ayarları'nı tıklayın.
5. Çerezler'i tıklayın.
6. "Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web Sitesi'nin adını arayın.
7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın

Mozilla Firefox

1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler' i seçin.
2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
4. Çerezleri göster... düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about: preferences sayfasını kapatın

Safari

1. Safari> Tercihler'i seçin.
2. Gizlilik öğesini tıklayın.
3. Web Sitesi Verilerini tıklayın.
4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın.
Diğer ana web tarayıcılarında bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgiyi https://www.esb.org.tr/cerez-bellek veya https://www.aboutcookies.org adresinde bulabilirsiniz.
Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da silebilirsiniz.

Politikanın Yürürlüğü

Bu Politika yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Politika’ nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi halinde Politika’ nın yürürlük tarihi revize edilir.

Bizimle İletişime Geçin

Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için bizimle aşağıdaki adreste belirtilen iletişim yollarından birini kullanabilirsiniz: [email protected] e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin:

Fundomundo Inc.
16192 Coastal Hwy, Lewes, Delaware 19958, USA
+90 850 666 0 386
[email protected]


Üye Girişi